Yorkville Üniversitesinde (Toronto, Kanada) sosyal ve beşerî bilimler dersleri vermekteyim. Aynı zamanda, Journal of Posthumanism eş editörü ve Eleştirel Din Çalışmaları Merkezi araştırmacısıyım. Doktora sonrası araştırmalarımı Florida Üniversitesi Din Bölümünde tamamladım.  Öncesinde, İstanbul Arel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde ve Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde yardımcı doçent doktor olarak görev yaptım. 

Din, bilim ve güvenliğin politik ekolojisine insan ötesi bir bakış açısıyla odaklanmaktayım.

 

Okuyup yazmadığım zamanlarda seyahat etmek, yüzmek, bisiklete binmek, film ve dizi izlemek iyi hissettirir.

İLGİ ALANLARI

Posthüman Ontoloji

Sosyal ve beşeri bilimlerde varlıkbilimsel dönüş.

Ekolojik Güvenlik

İnsanötesi güvenlik çalışmaları.

Politik Ekoloji

Din ve laikliğin Politik Ekoloji perspektifinden analizi. 

Dijital Din

Dijital çağda din, inanç ve değerler üzerine incelemeler.

EĞİTİM

Doktora (2015)

İstanbul Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doktora Araştırması (2013)

Leiden Üniversitesi

Türkiye Çalışmaları

Yüksek Lisans (2010)

Harp Akademileri Komutanlığı - SAREN

Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri

Lisans (2008)

Boğaziçi Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

  • apple-touch-icon-180x180
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • fb