top of page

Bilimsel Araştırma (I): Farklı Araştırma Paradigmalarının Metafiziği

Guba ve Lincoln, The SAGE Handbook of Qualitative Research‘ün 1994 basımı için yazdıkları makalede dört farklı araştırma paradigmasını (pozitivizm, post-pozitivizm, eleştirel teori vd. ve inşacılık) karşılaştırdı. Daha sonraki süreçte, Heron ve Reason’ın (1997) katılımcı paradigmayı da tartışmalara dahil etmesiyle kitabın yeni basımında Guba ve Lincoln de katılımcı paradigmayı analizlerine dahil etti.

Alandaki tartışmalardan sonra Guba ve Lincoln tarafından güncellenmiş tabloyu aşağıya bırakıyorum. Bu tablonun hatırlattığı öncelikli mesele, sosyal bilimlerde (ve genel olarak bilimde) tek bir araştırma paradigmasının bulunmayışıdır. İkinci olarak, paradigmaların şekillenişi tarihsel-toplumsal mücadelelerden ve gelişmelerden bağımsız değildir. Son olarak da araştırmalarda belirli bir paradigmanın tercih edilmesinin, en basit anlatımla, bir fırsat maliyeti bulunmaktadır. Bu nedenle, araştırmacıların, çalışmalarında söz konusu fırsat maliyetinin bilinciyle hareket etmeleri gerekmektedir.


Farklı Araştırma Paradigmalarının Metafiziği (Temel İnançları)

*Bu tablodaki girişler Heron ve Reason (1997) tarafından yapılan çalışmadan alınmıştır.


Kaynak: Guba, Egon G. ve Yvonna S. Lincoln. 2005. "Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences." The SAGE Handbook of Qualitative Research (eds. Norman K. Denzin ve Yvonna S. Lincoln), 3. basım, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 191-216.


Comments


bottom of page